Uitgangspunten

De uitgangspunten van De Groene Kust zijn het creëren van een verdienmodel binnen ecologische grenzen, uiteindelijk biologisch. Het streven is maximalisatie van voeropname buiten: vers en divers. We leveren lokaal aan particuliere en zakelijke klanten.

Syntropische landbouw

Bij de reguliere landbouw worden zoveel mogelijk factoren uitgeschakeld om de voedselproductie voor de mens op de eerste plaats te zetten. Hierdoor zijn er vele hectares en stallen vol met 1 gewas of diersoort. Dat klopt niet met het diversiteitsprincipe van de natuur. Diversiteit  maakt een natuurlijk systeem weerbaar. Het verschil met de reguliere landbouw is dat we veel natuurlijke factoren toelaten voor een optimale balans tussen groei, oogst en natuurlijke variatie. De overvloed die de natuur ons geeft is niet altijd direct eetbaar voor mensen. Kippen zijn uitermate geschikt om voor de mens niet eetbare producten om te zetten in voedsel: eieren en vlees. De kippen eten insecten, zaden en blaadjes die groeien in ons voedselbos. De voeropname buiten het reguliere voer stimuleren we zoveel als mogelijk. Gezond voor de kip én voor de eters van het ei.

In totaal bewerken we zo’n 18 hectare grond. We laten akkerland 5 jaar rusten met beweiding tussendoor en gebruiken het dan 3 jaar om granen en peulvruchten te telen voor de kippen. We doen dit in strokenteelt in combinatie met 12.000 bomen. Bomen zorgen voor beschutting en biodiversiteit. Doel is om 50% van het benodigde voer voor de kippen zelf te telen. Aan de Aagtekerksweg hebben we een perceel van 7,4 hectare. Er zijn 8 boomstroken tot het midden van het perceel met daartussen akkerbouw en veehouderij. Verder gebruiken we het groente afval van de camping (gft en snoeiafval). Dit wordt toegevoegd aan het landbouwsysteem van het voedselbos waar de kippen lopen, om de opbouw van natuurlijk materiaal te versnellen. Het is dan weer wel belangrijk dat je als gast je afval goed scheidt, zodat het voor ons bruikbaar is. We leveren onze eieren aan verschillende bedrijven in de omgeving, maar verkopen deze ook op de camping zelf. Zo is de cirkel rond.

Mobiele kippenstal

Onze kippen hebben een mobiele kippenstal als nachtverblijf. Op dit moment hebben we 2 mobiele stallen. 1 met 200  en 1 met 250 legkippen. Eén stal staat aan de Prelaatweg in Aagtekerke waar de ouders van Adriaan wonen. De tweede stal staat aan de Krommenhoekseweg in Biggekerke waar we zelf wonen. De kippen lopen het hele jaar buiten. We hebben geïnvesteerd in afschermluifels om te voldoen aan de afschermplicht in geval van vogelgriep. In dat geval lopen de kippen afgeschermd buiten. De stallen worden elke week verreden zodat de kippen telkens vers land hebben om te scharrelen. Overdag scharrelen ze rond in een voedselbos en op een kruidenrijk grasland. Verder eten ze tarwe die we zelf verbouwen. Ze kunnen heerlijk buiten lopen en hun eigen voedsel opzoeken. Wij gebruiken geen bestrijdingsmiddelen en antibiotica in onze bedrijfsvoering.